Blog

Ole Stiig Petersen

Ole Stiig Petersen

ER INTERIM RESSOURCER EN GOD IDÉ?

Er tilførsel af midlertidige ressourcer en god idé for virksomhederne?

I usikre tider er mange virksomheder tilbageholdende med at fastansætte ledere og specialister, på trods af, at der et behov for ekstra ressourcer til at klare de aktuelle opgaver i såvel drift som på projekter. Løsningen kan her være tilførsel af midlertidige ressourcer, det vil sige en interim leder eller interim specialist. Jeg vil her opridse nogle fordele ved det:

1. Det er fleksibelt

Det er hurtigt og effektivt, og virksomheden er kun bundet til den aftalte periode. Fra første kontakt til den anviste person kan starte på opgaven, går der typisk kun nogle få dage. Kontrakten kan opsiges med meget kort varsel, virksomheden er kun forpligtet til at betale for de dage, hvor den anviste ressource har arbejdet for virksomheden.

2. Ekstra kompetencer tilføres

En velkvalificeret person med de rette faglige og personlige kompetencer kan bidrage med kompetencer og erfaringer fra andre og lignende situationer og opgaver, og ofte med ’et ekstra gear’. Som regel er interim personen overkvalificeret til den aktuelle stilling, og det er helt bevidst. På den måde kan personen hurtigere indtræde f.eks. i beslutningstagerens rolle som leder af en driftsenhed eller et projekt. Er det en interim specialist vil denne kunne tilføre værdi til et projekt eller en opgave meget hurtigt. Interim specialister er kendetegnet ved at have en god ’hands-on’ tilgang og medbringer ofte en stærk værktøjskasse, f.eks. viden inden for specifikke IT-systemer.

3. Det er omkostnings effektivt

En interim leder eller specialist er ikke en del af den faste stab og dermed heller ikke en del af personale budgettet og det såkaldte ’head-count’, der ofte er en kritisk nøgleparameter i mange virksomheder.

Udgifterne til interim ressource afhænger af dennes kvalifikationer og eget krav til honorar for den aktuelle opgave, og tidshorisonten for engagementet.

En tommelfinger regel er, at virksomheden skal regne med en total omkostning på 40-50 % mere end den bruttoløn, som personen skulle have som fastansat i virksomheden. Husk på, at virksomheden slipper jo for at betale feriepenge, pensionsbidrag, ATP mm. for den pågældende person. Det skal personen selv sørge for. Anvisnings honorar til Lisberg er indregnet i den nævnte merudgift.

Læs mere om Interim Management på www.lisberginterim.com eller ring til Mie Liv Hansen på mobil 3030 4996 eller Ole Stiig Petersen, mobil 3092 7120

 

København, den 5. april 2020

Ole Stiig Petersen

CEO – Lisberg Management

.

DEL GERNE OPSLAGET !

Del på linkedin
Del på facebook
Del på google
Del på twitter

Andre indlæg