Blog

Ole Stiig Petersen

Ole Stiig Petersen

Hvordan sikres en succesfuld start for en ny leder?

Usikkerhed om forventninger til den nyansatte leder skaber ofte misforståelser og utryghed hos såvel medarbejdere som lederen selv. Det er derfor vigtigt, at der som led i ansættelsesprocessen laves en plan, der ikke alene sikrer en succesfuld on-boarding af den nye leder, men også, at der udarbejdes en plan for, hvordan den nye leder får succes i sit nye job.

LAV EN PLAN DER BESKRIVER HVORDAN

Jeg kalder det ‘Planning for succes’, fordi jeg finder det utrolig vigtigt, at den nyansatte leder og virksomhedens øverste ledelse gør sig klart, hvilke succeskriterier den nyansatte leder skal nå på kort og på langt sigt. Det er jo en del af det vi har drøftet undervejs i rekrutteringsprocessen, så derfor er det vigtigt at tage stillingsbeskrivelsen frem igen og lade den ligge til grund for udarbejdelse af en plan, der sikrer, at lederen arbejder efter de opstillede mål, og at de gensidige forventninger bliver indfriet i opstarten og i det fremadrettede ansættelsesforhold, som gerne skulle være holdbart i mange år.

DEL GERNE OPSLAGET !

Share on linkedin
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Andre indlæg