Blog

Gitte Sauerberg

Gitte Sauerberg

Klar til et besøg fra Datatilsynet?

Det kan blive et dyrt besøg, hvis ikke I har styr på persondata.  

Man kan fristes til at tænke, at med et samtykke fra sine medarbejdere om behandling af persondata er den hellige grav velbevaret. Det var den ikke for et græsk revisionshus.

Det græske datatilsyn har nemlig for nyligt udstedt en administrativ bøde på 150.000 euro til et revisionshus for ikke at have styr på rette hjemmelsgrundlag (lovgrundlag) for behandling af de ansattes personoplysninger. Revisionshuset havde indhentet samtykke fra deres medarbejdere i henhold til artikel 6, 1 i forordningen og tænkt, at de dermed var dækket ind.

Det græske tilsyn var imidlertid af den opfattelse, at et samtykke efter artikel 6,1 ikke var det rette hjemmelsgrundlag, og at revisionshuset havde givet deres medarbejdere det indtryk, at de behandlede deres data med hjemmel i samtykket, når de i virkeligheden behandlede oplysningerne med et andet legalt hjemmelsgrundlag. Revisionshuset havde ikke opfyldt forpligtelserne efter artikel 13 om bl.a. formålet med indsamlingen, interesseafvejningen, kontaktinfo på dataansvarlig og retten til indsigt.

Medarbejderne var dermed fejlinformeret, og dette er i strid med grundprincipperne i GDPR forordningen om lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af persondata. Det var et dyrt besøg.

Herhjemme har Datatilsynet med pressemeddelelsen den 2. juli 2019 oplistet deres planlagte tilsynsaktiviteter for andet halvår af 2019. Bl.a. vil de fokusere på databeskyttelse i ansættelsesforhold – specielt vil der blive kigget på kontrolforanstaltninger, daglig overvågning og oplysningspligten i forbindelse med ansættelsesforhold – og mon ikke der bliver skelet til den græske bøde?

Tør du vente på besøg, og har du i givet fald de rette kompetencer i din virksomhed? Hvis ikke hjælper vi dig gerne hos Lisberg Management med at finde de rette kompetencer eller rådgive dig. 

Se mere om Datatilsynets besøgsplaner her

Gitte Sauerberg, Lisberg Management, september 2019

DEL GERNE OPSLAGET !

Andre indlæg