Blog

Ole Stiig Petersen

Ole Stiig Petersen

Kendetegn ved den gode digitale leder

The world is changing very fast. The fast companies will beat the slow.

Budskabet fra ovenstående citat af Rupert Murdoch er, at virksomheder i højere grad end tidligere bør handle hurtigt, så de kan sikre vækst og i sidste ende opnå succes. Dette skyldes i høj grad den digitale transformation, der har medført at den forretningsmæssige virkelighed ændrer sig hurtigere end nogensinde før. Transformationen kræver innovative ledere med et digitalt mindset, som ikke kun kan træffe hurtige, men også kloge valg.

Men hvordan identificerer du disse ledere? Hvilke kernekompetencer har de, og hvordan ser deres profil helt overordnet ud? Det vil jeg forsøge at give et bud på her, hvor jeg har udledt 3 kendetegn for den gode digitale leder. Kendetegn som vi holder særligt øje med, når vi hjælper vores kunder med at rekruttere morgendagens digitale ledere.

Disse kendetegn har jeg søgt at opsummere i dette indlæg.

#1  Forståelse for den digitale ledelsesrolle

I vores nuværende digitale tidsalder er mulighederne mange. Teknologier udvikles i hobetal, og det giver virksomhederne mange digitale forretningstiltag at forholde sig til. Essensen af god digital ledelse ligger derfor i forståelsen for, hvornår man skal omfavne nye digitale muligheder, og hvornår man ikke skal.

Ledelse har altid handlet om til- og fravalg, men i en tidsalder, hvor virksomheder og organisationer gennemgår historiske digitale transformationer, vil der helt automatisk opstå flere valg, og det er essentielt at kunne skelne mellem mulighederne og formå at sortere dem ud fra et ”must have” og ”could have” princip. Man skal som en god digital leder derfor kunne formå at være mulighedsorienteret og innovativ i sin tankegang, men samtidig kritisk i sin tilgang til de nye muligheder som transformationen skaber.

Den digitale leder anerkender derudover, at digital transformation ikke alene omhandler teknologi, men i lige så høj grad strategi, struktur, kultur, mennesker, evner, omstillingsparathed og konkurrencedygtighed. Det er derfor helt essentielt også at inddrage medarbejdernes faglighed og indsigt i forretnings processer som som en naturlig del af den digitale strategi.

#2  Teknologisk nysgerrighed

Hvis man skal lede en virksomheds digitale transformation, er det essentielt, at man forstår og taler det samme sprog som sine medarbejdere. Dette er selvfølgelig en vigtig forudsætning for alle virksomhedens ledere. Men hvis man beskæftiger sig med et felt, hvor nye digitale forretningsmodeller udvikles med lysets hast, er det ret afgørende, at man som leder interesserer sig for og hurtigt kan se mulighederne i de teknisk avancerede løsninger, samt drøfte anvendelses muligheder med sine medarbejdere.

Den gode digitale leder skal også være nysgerrig på sit felt og prioritere sin tid på at søge innovativ viden uden for virksomhedens fire vægge. Nysgerrighed, motivation og en stærk faglig interesse er nemlig en naturlig del af det digitale mindset, hvorfor man som leder også selv skal kunne bane vejen med nye innovative ideer.

#3  Formidlingsevner

Indgående forretningsforståelse og stærke formidlingsevner er hjørnestenen for det tredje og sidste kendetegn ved den gode digitale leder. For når man har at gøre med en digital transformation, er det vigtigt, at hele organisationen har en indsigt i, hvilke forandringer transformationen medfører, og hvorfor den skal gennemføres. Giver den mening? Også for mig?

Hele organisationen skal også forstå, hvordan vi bliver digitale. Derfor er gennemsigtighed og kommunikation vigtige fokuspunkter for den gode digitale leder. Man skal som leder have kompetencerne til at formidle de digitale muligheder, som noget der ikke kun skaber mening for den øverste ledelse og ens egen afdeling, men at mulighederne skaber mening for hele virksomheden og den enkelte ansatte.

Ligeså skal man have overskuddet til at involvere virksomhedens medarbejdere i processen og benytte sig af deres indsigt inden for et givent forretningsområde til at optimere den digitale transformation.

Ole Stiig Petersen, CEO – Lisberg Management

DEL GERNE OPSLAGET !

Del på linkedin
Del på facebook
Del på google
Del på twitter

Andre indlæg