INTERIM ØKONOMICHEF

Kan du med kort varsel indgå i rollen som midlertidig økonomichef?


Til varetagelse af rollen som Økonomichef eller CFO på en tidsafgrænset kontrakt søger vi erfarne økonomiprofiler og ledere, der på kort tid vil kunne sætte sig ind i den aktuelle virksomheds situation og på baggrund heraf være i stand til, dels at lede økonomifunktionen i den daglige drift og indgå i ledelses gruppen, dels at bringe værdi til virksomheden med nye ideer til, hvorledes f.eks. digitalisering af processer vil effektivisere økonomifunktionen og andre dele af virksomheden. 

Vi søger erfarne økonomichefer eller CFO’er, gerne med en baggrund som revisor eller med anden økonomisk uddannelse. Vores kunder er typisk danske virksomheder med datterselskaber i udlandet. Du skal have nogle års erfaring i rollen som leder af en økonomifunktion og gerne kunne arbejde ‘hands-on’ med opgaverne i såvel regnskab som analyse, controlling og rapportering. Som interim leder af økonomifunktionen skal du være i stand til at skabe dig et overblik over situationen i afdelingen, og meget hurtigt kunne gribe ind der, hvor der er behov for en hurtig indsats.   

Din økonomiske og regnskabsmæssige værktøjskasse er i top, ligesom du har en stærk IT- og systemforståelse. Du har måske også erfaring systemer til automatisering af manuelle processer i Finance. Det er et krav, at du er en stærk kommunikator på dansk og engelsk, såvel på skrift som i tale.

Som person er du dynamisk såvel som analytisk. Du er målrettet, og dit
engagement er afsmittende på dine kolleger. Du evner at formidle talmateriale
og resultater af analyser på alle niveauer. En høj selv motivation, proaktiv
tilgang til hverdagens udfordringer og et godt humør bidrager til dine
muligheder for at blive en succes i rollen.

Hvad skal vi bruge fra dig?

For at kunne vurdere, om din profil matcher den stilling som skal besættes
eller opgave, som skal udføres med dig som midlertidig leder af
økonomifunktionen, har vi brug for nogle informationer fra dig, herunder dit
opdaterede CV. Ved at trykke på nedenstående knap ‘Søg nu’ bliver du bedt om at
besvare en række spørgsmål, som er generiske, men som alligevel vil give os et
billede af, hvor dine faglige og ledelsesmæssige styrker er. Vi vil bede dig
uploade dit CV og gerne også vedlægge et kort notat (1 A4-side), hvor du beskriver
lidt om dig selv, dine faglige, personlige og ledelsesmæssige kompetencer,
nogle af dine resultater, og ikke mindst hvilken stilling du ideelt gerne vil
bestride.

Hvad gør vi med dine data?

Registreringen af dine oplysninger sker via vores samarbejdspartner,
elvium.com, der er en dansk virksomhed, der har udviklet et unikt software
system til behandling af CV’er og andre personlige data i relation til
jobsøgning. Vi overholder EU’s nye persondata forordning (GDPR) og sikrer dig
fuld indsigt i de data, du registrerer hos os. Du kan til enhver tid slette
eller opdatere dine data i vort system.  

Hvem er Lisberg Interim Management?

Lisberg har mange års erfaring med at rekruttere til permanente stillinger.
Den erfaring anvender vi nu i Lisberg Interim ved udvælgelsen af ledere og
specialister, der på en midlertidig kontrakt skal levere den efterspurgte
indsats hos vores kunder.Vort fokus som formidler af interim
stillinger er direktører, økonomiledelse, IT-ledelse, digitalisering samt
Projekt-og programledere.  

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedr. Interim Management, er du velkommen til at
ringe eller skrive til os. Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen som
Interim ressource i Lisberg.