ØKONOMICHEF (BESAT)STILLINGEN ER BESAT 

Lekolar SIS A/S er i dag markedsførende i hele Norden inden for møbler, legepladser, legetøj, indretning og hobbymaterialer til skoler og institutioner. Pr. 1. oktober 2019 er Lekolar og SIS blevet sammenlagt til Lekolar SIS A/S i Danmark.  

Koncernhovedkontoret og det største salgsselskab ligger i Skåne i Sverige. Koncernen omsætter for ca. 1 mia. SEK og beskæftiger 370 medarbejdere, heraf ca. 50 i Danmark. Lekolar har siden 2017 ultimativt været ejet af Interogo Holding AG i Schweiz (Inter IKEA Group). Se mere på LEKOLAR

Som økonomichef i Danmark vil dine primære ansvarsområder blive: 

. Økonomisk styring af selskabet og sparring til ledelsen

. Ledelsesrapportering til koncernledelsen i Sverige

. Udarbejdelse af periode-og årsregnskaber mm.

. Kontakt til Group CFO i Osby, Sverige samt selskabets revisorer

. Ansvar for at drive budgetteringsprocessen med CEO og forretningsansvarlige

. Identificere nye forretningsmuligheder og udarbejde business cases på disse

. Udarbejde bonus og provisions opgørelser 

. Udarbejde salgs-og omkostningsanalyser

. Løbende optimering af processer i økonomifunktionen

. Ledelse af økonomifunktionen, herunder 2 medarbejdere.

Bogholderiet er outsourcet til koncernens hovedkontor i Osby, Sverige. Du indgår naturligvis i den danske ledelsesgruppe.

På grund af økonomifunktionens begrænsede størrelse skal du som økonomichef i stor grad have ’hands-on’ på en række daglige opgaver, som sikrer en rettidig, transparent og korrekt regnskabsføring, herunder bl.a. overblik over økonomien i de enkelte, større igangværende projekter og leverancer.

Din profil er ideelt set

en udadvendt og ’outgoing’ person med en relevant økonomisk uddannelse på kandidatniveau, gerne med erfaring som revisor i et af de 4 store revisionshuse, suppleret med nogle års erfaring som leder af en mindre økonomifunktion. Du skal være i stand til at skabe en god dialog på tværs af virksomhedens enheder og ser det som en del af din opgave at dygtiggøre dine medarbejdere og dele viden med dem. Du skal være talstærk, og have gode analytiske evner samt stor interesse for at arbejde med analytisk betonede opgaver, hvori indgår en professionel anvendelse af bl.a. Excel og Qlickview som en del af ledelsesrapporteringen.

Erfaring med Dynamics AX er en fordel, men ingen betingelse. 

Du skal have en stor grad af empati og kunne evne at tage en professionel dialog med (og gerne udfordre) forretningsledelsen samt de kundeansvarlige ledere. Som økonomichef skal du på den ene side være rådgiver for ’Forretningen’, og på den anden side også være den, der stiller kritiske spørgsmål til projekterne og den økonomiske udvikling i det enkelte projekt. Endelig skal du også være i stand til, på en overskuelig måde, at afrapportere den økonomiske status på projekterne til ledelsen i form af relevante nøgletal.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ole Stiig Petersen, Partner i Lisberg Management, Tel: 3092 7120 eller skriv til osp@lisbergmanagement.com. Du er naturligvis også velkommen til at søge stillingen direkte fra dette stillingsopslag.

 Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende